Услуги

„Здравето не е всичко, но без здраве всичкото е нищо!“ – Artur Šopenhauer

Какво можем да ви предложим?

Имаме дългогодишен опит в областта на медицината и здравните грижи, които искаме да предадем на нашия амбициозен и компетентен персонал. По този начин гарантираме на нашите клиенти висококачествени услуги, характеризиращи се с прозрачност, професионализъм, надеждност, отговорност и лоялност.

Медицински сестри и санитари

Нашата фирма е специализирана в приспособяването на медицинския персонал към нуждите на вашата организация. Образованите и помощни кадри от Източна Европа могат да бъдат вашата възможност за качествен персонал. Ние предлагаме международен медицински и помощен персонал, както и акушерки, за постоянна и за временна работа.

Медицински професионален и висококвалифициран персонал

Осигуряваме за вас професионален и висококвалифициран медицински персонал в областта на анестезията, хирургията, вътрешната медицина, общата медицина и т.н.

Домашни грижи и домашна помощ

Предлагаме международен персонал, обучен в условия на работа, които са характерни за Германия. Оказваме на нашите служители постоянна подкрепа в работата и по този начин гарантираме техния професионализъм. Компетентността и качеството на нашата компания гарантират професионално обслужване и сигурна грижа. Нашият персонал от Източна Европа е надежден и добре обучен и като такъв е готов отговорно и професионално да посреща ежедневните предизвикателства и промени. Въпреки че в нашия персонал могат да се наложат промени, ние ви предлагаме добре координиран екип.

Заинтересувахме ли ви?

Очакваме Вашето обаждане!