NAŠ TIM

Renzzo Dalipovski

Direktor                                       Njemačka i Bugarska

Od 2005

Altenpflegefachkraft
Gerontopsychiatrische Fachkraft
PDL Fachkraft

Julijana Dalipovski

Savjetnik
Njemačka

Od 2003

Kranken- /OP-Schwester

JELENA TODOSIJEVIĆ

Savjetnik
Srbija

IGOR JOAKIM

Savjetnik
Makedonija

Medicinske sestre
nurse-blue
Doktori
stethoscope-blue
Njegovatelji
health-care-blue

Jesmo li Vas zainteresirali?

Radujemo se Vašem pozivu!