За нас

Ние сме меѓународна компанија

Ние нудиме работни места кои овозможуваат можности за напредок и создавање кариера во Европската унија.

Нашата цел

Сакаме да им понудиме на нашите клиенти услуги со највисок квалитет. Нашите услуги се во согласност со германските стандарди. Ние ја следиме работата на нашите вработени и им нудиме можност за континуиран напредок и усовршување.

Што работиме?

Нашата работа се заснова на вработување и обука на медицински персонал и персонал од областа на негата. Вработените во нашата компанија имаат можност да работат во болници, геронтолошки центри и амбулантни патронажи за нега. Покрај тоа, ние нудиме и услуги за нега и помош дома 24 часа.

Приказната за нас

Имаме долгогодишно искуство во областа на медицината и негата кое сакаме да им го пренесеме на нашиот амбициозен и компетентен персонал. На овој начин, на нашите клиенти им гарантираме услуги со висок квалитет, карактеризирани со транспарентност, професионалност, сигурност, одговорност и лојалност.

Основните вредности на нашето работење

01

Професионализам

Нашите вработени се карактеризираат со знаење, внимателна работа, високо ниво на стручност и професионално искуство во областа на негата.

02

Квалитет

Ние придаваме големо значење на квалификуваниот медицински персонал. Нашите вработени се карактеризираат со соодветно знаење од областа на здравството засновано на германски стандарди за квалитет. Затоа, интерната обука е важен фактор и дава можност за усовршување.

03

Одговорност и почит

Довербата која ни е дадена од нашите клиенти ја чуваме одговорно и внимателно. Ние многу ги почитуваме и цениме нашите клиенти.

04

Сигурност

Главен приоритет на нашата компанија е задоволството на нашите клиенти и партнери. Нашата точност и сигурност нè издвојуваат од останатите.

05

Транспарентност и лојалност

Овие две вредности во нашата компанија се подразбираат во сите области. Транспарентноста е многу важна за нас, особено кога станува збор за домашна нега.

06

Задоволство

Преку хармонична соработка помеѓу нашите вработени и клиенти, како и помеѓу нашите партнери, успеваме да ја реализираме многу важната вредност на нашето работење, а тоа е да нашите клиенти секогаш бидат задоволни од дадените услуги.

Зошто да не изберете?

Zadovoljnih klijenata
heart-icon.png
Sertifikata
award-icon-free-img.png