Нашиот тим

Renzzo Dalipovski

Директор                                       Германија и Бугарија

Od 2005

Altenpflegefachkraft
Gerontopsychiatrische Fachkraft
PDL Fachkraft

Julijana Dalipovski

Советник
Германија

Od 2003

Kranken- /OP-Schwester

JELENA TODOSIJEVIĆ

Советник
Србија

IGOR JOAKIM

Советник
Македонија

Медицински сестри
nurse-blue
Доктори
stethoscope-blue
Негуватели
health-care-blue

Дали Ве заинтересиравме?

Се радуваме на Вашиот повик!