Услуги

"Здравјето не е сè, но без здравјето сè е ништо!" – Artur Šopenhauer

Што можеме да ви понудиме?

Имаме долгогодишно искуство во областа на медицината и негата кое сакаме да им го пренесеме на нашиот амбициозен и компетентен персонал. На овој начин, на нашите клиенти им гарантираме услуги со висок квалитет, карактеризирани со транспарентност, професионалност, сигурност, одговорност и лојалност.

Медицински сестри и медицински техничари

Нашата компанија е специјализирана за прилагодување на медицинскиот персонал на потребите на вашата организација. Стручен и помошен кадар од Источна Европа може да биде ваша шанса за квалитетен персонал. Ви нудиме меѓународен медицински стручен и помошен персонал, како и акушерки, за постојана и за привремена работа.

Медицински стручен и високо квалификуван персонал

Бараме стручен и високо квалификуван медицински персонал од областа на анестезија, хирургија, интерна медицина, општа медицина итн.

Домашна нега и домашна помош

Нудиме меѓународен персонал обучен за услови на работа кои се типични во Германија. На нашите вработени им нудиме постојана поддршка во работата и со тоа ја гарантираме нивната стручност. Компетентноста и квалитетот на нашата компанија гарантира професионална услуга и безбедна нега. Нашиот персонал кој доаѓа од Источна Европа е сигурен и добро обучен и како таков е подготвен одговорно и професионално да се соочи со секојдневните предизвици и промени. Иако нашиот персонал е подложен на промени, ние ви нудиме добро усогласен тим.

Дали Ве заинтересиравме?

Се радуваме на Вашиот повик!